รับออกแบบและทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

เราออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกโดยใช้หลักการ การสูญเสียต่ำสุด โดยคำนึงถึงการเสียเศษ
ที่เป็นต้นทุนของลูกค้า รวมถึงโครงสร้างแม่พิมพ์ที่เหมาะสมกับเม็ดพลาสติกและจำนวนของ
ชิ้นงานเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด
ในด้านการขึ้นรูปแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก บริษัทเรามีช่างผู้ชำนาญทางด้านแม่พิมพ์มากกว่า
20 ปี ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้แม่พิมพ์ที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม โดยทางเรา
รับประกันการใช้งานของพิมพ์ตลอดอายุการใช้ในระหว่างผลิตสินค้า เราจะทำการปรับปรุง
แก้ไขโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

รับทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

ในด้านการขึ้นรูปแม่พิมพ์ ฉีดพลาสติก เราผลิตแม่พิมพ์ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและ
จากประสบการณ์ในการออกแบบแม่พิมพ์กว่า 30 ปี ทำให้่ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้
แม่พิมพ์ที่มีต้นทุนต่ำสุดและมีคุณภาพสูงสุด โดยทางเรารับประกันการใช้งานแม่พิมพ์
ตลอดอายุการใช้ ในระหว่างผลิตชิ้นงานพลาสติกกับเราซึ่งกรณีมีความเสียหาย
เกิดขึ้นกับแม่พิมพ์หรือแม่พิมพ์หมดอายุการใช้ทางเราจะทำการปรับซ่อม และสร้างใหม่
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย